VELKOMMEN TIL

Tjæreby, Sdr Bjerge og Venslev Sogne ligger i Slagelse-Skælskør Provsti i Slagelse Kommune.

Du finder oplysninger om dåb, konfirmation, bryllup og begravelse/bisættelse under "Livets gang"
Birgitte Willumsen er sognepræst i alle 3 sogne.
Vi tilbyder spændende aktiviteter for både store og små. Her på siderne kan du læse mere om alt fra Kirkekor, Teen- og Børneklub, Minikonfirmander, Ungdomsgudstjenester og meget mere.
Vi glæder os til at se dig i kirken og til vores arrangementer. Du har også mulighed for at modtage vores Nyhedsbrev. 
Hvis du gerne vil til gudstjeneste i en af Slagelse Provsti øvrige kirker eller se om der er en spændende kirkekoncert mv., så der mulighed for at se en samlet oversigt over gudstjenester og arrangementer i provstiet på hjemmesiden: slagelseprovsti.dk

GEN-ÅBNING.

 

Kirkerne er igen åbne for gudstjenester, og forskellige aktiviteter er så småt i gang igen.

UNGDOMSKORET starter igen med at synge i Tjæreby kirke.

VOKSENKORET må desværre vente med at samles igen til efter sommerferien, da vi er for mange til at det er forsvarligt at synge i øjeblikket.

Også MINIKONFIRMANDERNE er kommet i gang igen, - så efterhånden er vi på vej mod mere ”normale” tilstande.                                                                                  

 

For at bekæmpe covid-19 virus sørger vi for at kirkerne bliver gjort ekstra rent inden kirkelige handlinger, og der er håndsprit, når man kommer ind.                                                                                             

Vi sørger for at afstanden bliver overholdt ved at begrænse deltagerantallet, så det er forsvarligt i forhold til kirkens størrelse. Dette betyder, at der kan være (foruden personalet)

25 personer i Tjæreby kirke                                                 

21 personer i Sdr. Bjerge kirke og                                                    

22 personer i Venslev kirke

 

Orienteringsmøder om menighedsrådsvalg.

Fra 1. søndag i advent 2020 skal hvert sogn have nyt menighedsråd. Her i Tjæreby, Sdr. Bjerge og Venslev pastorat er de tre sogne blevet enige om at danne et fælles menighedsråd, bestående af tre personer fra hvert sogn. De tre sogne arbejder allerede nu sammen på mange områder.

På orienteringsmødet fortælles om menighedsrådets arbejde, og om hvilke opgaver, der kan være for menighedsrådsmedlemmer. Der vil også blive orienteret om selve menighedsrådsvalget. 

Orienteringsmødet holdes i hvert af sognene:

8. juni kl. 19.00 i Tjæreby Præstegård for Sdr. Bjerge sogn

9. juni kl. 18.00 i Tjæreby Præstegård for Tjæreby sogn                                                        

9. juni kl. 19.30 i ”Klokkerhuset” for Venslev sogn

Valgforsamling foregår 15. sept. 2020. Da de fleste menighedsråd vælges ved aftalevalg, kan det nye menighedsråd vælges denne dag, hvis der ikke indkommer flere lister.

Medlemmer af folkekirken i det pågældende sogn, samt sognebåndsløsere, har mulighed for at stille op til menighedsrådet.

Velkommen til.....

Tjæreby, Sdr Bjerge og Venslev Sogne ligger i Slagelse-Skælskør Provsti i Slagelse Kommune.

Du finder oplysninger om dåb, konfirmation, bryllup og begravelse/bisættelse under "Livets begivenheder"

Birgitte Willumsen er sognepræst i alle 3 sogne.

Vi tilbyder spændende aktiviteter for både store og små. Her på siden kan du læse mere om alt fra kirkekor, Teen- og Børneklub og meget mere.

Vi glæder os til at se dig i kirken!

 

Hvis man gerne vil til gudstjeneste i en af Slagelse Provsti øvrige kirker eller se om der er en spændende kirkekoncert mv., så der mulighed for at se en samlet oversigt over gudstjenester og arrangementer i provstiet på hjemmesiden: www.slagelseprovsti.dk

Sjælesorg på nettet

Klik her for at komme til sjaelesorg.nu
Ophavsret: