Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

DØDSFALD, BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE

De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Det er de pårørendes eget valg om de vil have hjælp af en bedemand. Man kan godt selv sørge for nogle eller alle de ting, der skal ordnes.

Anmeld dødsfald - dødsattest

Efter et dødsfald skal en læge tilse afdøde og skrive dødsattesten. Lægen anmelder dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten i det sogn, som afdøde havde bopæl i.

Begravelse eller bisættelse

Bedemanden eller de pårørende skal anmode om begravelse eller bisættelse. Hvis du vil overlade det til bedemanden at sende anmodningen, skal du først udfylde og udlevere en fuldmagt til bedemanden. Fuldmagten kan du finde på borger.dk.

I dødsanmeldelsen skal angives, om afdøde skal jordfæstes (begraves) eller brændes (bisættes).

Samtale med sognepræsten

Tidspunkt for begravelsen/bisættelsen aftales med sognepræst Birgitte Willumsen. Der aftales tidspunkt for en samtale mellem de pårørende og præsten, inden begravelsen/bisættelsen finder sted. Her forbereder man højtideligheden, vælger samler og fortæller præsten om afdøde.

Gravsted

Valg af gravsted foretages sammen med graveren.  Se mere om gravsteder under "Kirkegården" på den kirke, hvor den døde skal have sit sidste hvilested. Graverens kontaktoplysninger findes under kirkens ansatte.

Ikke medlem af Folkekirken

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, kan vedkommende ikke få en kirkelig begravelse, men kan blive begravet eller bisat fra et kapel. Det er de pårørende selv, der står for ceremonien.

Se evt. mere på Folkekirken.dk