SDR. BJERGE MENIGHEDSRÅD

Formand: Birthe Bundgaard Engholm, Sdr. Bjergevej 236, 4261 Dalmose. tlf. 22533190

Anne Petersen, tlf. 22730043

Anny Hertz, tlf. 58141231

Tove Nielsen, 

Karin Faurgaard Jensen

Kirkeværge: Arvid Gaardbo, tlf. 58192060

Menighedsrådsmøde i Sdr. Bjerge

Der er ingen begivenheder.
Ophavsret: