Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

TJÆREBY KIRKES INVENTAR

Prædikestol fra 1629. prædikestilen bæres af Aron i ypperstepræstelig dragt med røgelseskar. Portalramme ”Da den skrækkelige krig rasede mellem Christian 4 Danmarks og Norges Konge og det romerske riges kejser modtog adelsmanden Axel Arenfelt til Basnæs patronsretten til denne kirke af kongelig Majestæt og i det aar da freden blev sluttet, 1629 lod han denne prædikestol rejse til Gud ære”. Derefter tilføjet ”Anno 1844 J B Scavenius lod denne bygning istandsætte til Guds ære”.

Stoleværket, fra 1840 med cirkelfelter med trekløver eller fiskeblære. Fra det ældre stoleværk to gavle. Den ene fra 1525 har et Krafse-våben. Den anden fra 1557 har et ung-renaissance mandshoved og derunder indskrift: ”I Herrens Aar 1557”.

Herskabsstolene, fra O. 1630, med våbenskjold af Arenfeldt og Marsvin(mod nord) og Ulfeldt og Brockenhuus (mod syd)

Krucifiks med Moses og Johannes Døber. Krucifikset hænger i dag i tårnrummet på sydvæggen; det var tidligere ophængt i korbuen

Døbefont. Granit, romansk, af én sten. 74 cm.
Fad. Af sydtysk arbejde o. 1550, med relief af bebudelsen omgivet af en dobbelt majuskelring og hind-og-hund frise mellem træer. På randen samme frise som fabrikationsstempel: RS 12.

Klokker. Lille klokke fra 1721, 86 cm. Påskrift: ”Her hænger jeg igien til Herrens ævig ære som faldt der mine been mig ikke kunde bære. Jeg klinger ey for mig, men kun for Tiære By. Tack General Boysset, der lod mig støbe nye.” Anno 1721

Stor klokke fra 1623, 100 cm. Klokken siges at have hængt i et tårn på Basnæs, men blev flyttet til kirken o.1740, da den ene klokke her, som har Hilleborg Billes navn, blev ubrugelig.

Alterstager. Højde 58 cm, malmstøbt. Skjold med våben og bogstaver henvisende til Basnæs´ ejer: Christian Bielke og hustru Wibeke Juel, samt årstallet 1691.

Alterbordet er nyt med muret fodstykke for tavlen, men i øvrigt af brædder.

Altertavlen. Trefløjet, sengotisk, fra o. 1480, af Næstved ”Apostelhus-Mesteren”. Nederst ses 13 Nødhjælpere. Der er to Nødhjælpere i topstykket. Sct. Kristoffer og Sct. Jørgen med Dragen, oprindelig hørende hjemme i Nødhjælperrækken. Tavlen blev i 1973 istandsat af Nationalmuseet.

Kalk. 21 cm høj. Prøvesølv 1711 graveret ”tierebye kirkis kalk” omgivet af 2 palmegrene et alliancevåben samt ”P E S A M 1711” henviser til kirkens ejer, landsdommer Poul Eggers og hustru Sofie Amalie Moth.

Disk. Samme våben og indskrift.

Oblatæske. Prøvesølv 1748

Sølvkande. Indskrift ”Skjænket til tiærebye kirke af J. B. Scavenius til Basnæs 1847”. Kirkeejer 1838 (f18II D 1850)

Sygekalk. Prøvesølv 1724. På kummen graveret ”Jørgen Arenfeldt” til Basnæs (1647-76) og hans våben. På foden graveret ” ao 1724 fornyet af herr general lieutenant Lorens de Boysset”. Mestermærke Jens Christensen 1722.

Epitafium. 1600. hans Krafse til Egholm (d. 1585) med hustru Kristen Holck (d. 1599) og dater Margrethe (d. 1614). I topstykket Krafses og Billes våben. I 1755 stod foroven: ”Denne tavle lod fru Hilleborg Bille, sal. Ejler Krauses, bekoste over hendes kære søn Hans Krause til Egholm gift med Kristen Holcks datter til Barvedschouf laa begravet herunder Kirkens sydvæg.

Fire våbenskjold på endevæggen er reliefskårne alliancevåben med kirkeejeren Axel Arenfeldts og hustru Marie Ulfeldts aner.

Orgel. Markussen og søn. Renoveret i 2020.