Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

GRAVSTEN I KIRKEN

Gravsten i kirken

Gravsten i tårnrummet. Sognepræst Jens Eggertsen med hustru Edel Eriksdatter og fire børn. Det femte barn, en datter gift med hæderlig mand. Præsten død 1670. Hustru død 1624.

Gravsten i våbenhuset. Jørgen Hansen (d. 25 marts 1648). Indskrift: ”H. Jørgen Hansen, Elisabeth Lauritz datter”.

Gravsten i skibet. Hans Krafse til Basnæs (d. 1530) og hustru Lene Hack. Han i rustning, hun i enkedragt. Indskrift: ”I det herrens år 1530 dør denne ridder Hans Krafse til Basnæs, anset for dygtig i rigets råd. Kristi hellige dag er hans legemes hvile. Måtte han med den herlige Lene, ædel ved ophøjet byrd, Ejler Hachs datter, hvile i lykkelig fred”. Forneden deres fædrene og mødrene våben Krafse-Hack, Lunge-present.

Kisteplade ophængt i sakristiet. ”HER HVILER ERLIG WELBYRD MAND OG STRENGE RIDER SALIG HUS GVD HER AXEL ARENFELDT TIL BASNÆS KONG MAY BEFALINGSMAND PAA STIERNEHOLM SOM VÆRTIG OG WELB MEND HANS ARENFELDT OG FRV. ANNE MARSVIN DERES SØN OG ER HAND FØD PÅ W. GAARD ANNO 1590 DEN 26 NOVEMBERO OG KALDE GVD HANNEM PÅ SIN GAAR BASNÆS DEN 4 OCTOB. 1647 EFTER HAND HAFDE LEVET I DENNE VERDEN 57 AAR 10 MAANEDER OG 8 DAGE GVD GIFVE HANNEM MED ALE GVDS BØRN EN GLDELIG HOG ÆREFULD OPSTANDELSE”.

Nordkapellet

Ind til skibet førte en nu tilmuret, fladrundbuet, falset dør. Kapellet er i 1849 indrettet til gravkapel for ejere af Basnæs. På gavl Hofjægermester Jacob Brønnum Scavenius og Henriette Sophie Bertha Eleonora Scavenius forbogstaver. Mellem nordkapellet og sakristiet gravstene af dem.